Zaključci s 32. sjednice Školskog odbora – 12.4.2024.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 28.3.2024. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Patricijom Jakšić na radnom mjestu nastavnika/ice Hrvatskog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.