Zaključci sa sjednica Školskog odbora

Zaključci s 32. sjednice Školskog odbora – 12.4.2024.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 28.3.2024. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Patricijom Jakšić na radnom mjestu nastavnika/ice Hrvatskog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Nastavi čitatiZaključci s 32. sjednice Školskog odbora – 12.4.2024.

Zaključci s 31. sjednice Školskog odbora – 28.3.2024.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 12.2.2024. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 11.3.2024. je jednoglasno verificirana.

Ad 3) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za 2023. godinu.

Ad 4) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili izvješće o raspodjeli rezultata iz prethodnog razdoblja zaključno s 31.12.2023.

Ad 5) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Ad 6) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili odluku o izmjeni Godišnjeg plana i programa rada škole da 17. travnja bude neradni dan zbog održavanja parlamentarnih izbora.

Ad 7) Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnice ekonomskih predmeta (18 sati tjedno, nepuno radno vrijeme) s Terezom Badanjak. Također su jednoglasno dali suglasnost za donošenje odluke o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnice ekonomskih predmeta (20 sati tjedno, nepuno radno vrijeme).

Ad 8) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Pravilnik o radu Upravne škole Zagreb.

Nastavi čitatiZaključci s 31. sjednice Školskog odbora – 28.3.2024.

Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora – 12.2.2024.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 21.12.2023. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 29.12.2023. je jednoglasno verificirana.

Ad 3) Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se izmijeni Godišnji plan i program rada Upravne škole Zagreb na način da se 29. veljače proglasi nenastavnim danom za prve, druge i treće razrede.

Ad 4) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište.

Nastavi čitatiZaključci s 30. sjednice Školskog odbora – 12.2.2024.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora 11.3.2024.

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 30 KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 11. ožujka 2024.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb

Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole Zagreb, iz razloga hitnosti, održana je sjednica Školskog odbora Upravne škole Zagreb dana 11. ožujka 2024. godine, u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dnevni red:

1.  Prethodna suglasnost za promjenu ugovora o radu temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24)

Ad. 1) Predsjednik Školskog odbora Upravne škole Zagreb obavijestio je članove elektroničkim putem da se od Školskog odbora traži prethodna suglasnost za promjenu ugovora o radu temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24).

Zamjenica predsjednika Školskog odbora Vlatka Petričević kontaktirala je sljedeće članove/ice:  Jasminu Kljunić, Arnija Barišića, Anju Mihajlović, Ivicu Marinića i Ivanu Cvijović Javorina.

Svi članovi bili su suglasni s davanjem prethodne suglasnosti.

Zaključak: Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za promjenu ugovora o radu temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24)

Zamjenica predsjednika Školskog odbora                              Predsjednik Školskog odbora

________________________________                    ____________________________

Vlatka Petričević, prof.                                                           Dean Sarapa, mag.iur.

Nastavi čitatiBilješka s telefonske sjednice Školskog odbora 11.3.2024.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb 29.12.2023.

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 30 KLASA: 007-04/23-01/17

URBROJ: 251-283-06-23-1 Zagreb, 29. prosinca 2023.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb

Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole Zagreb, iz razloga hitnosti, održana je sjednica Školskog odbora Upravne škole Zagreb dana 29. prosinca 2023. godine, u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2023.

Ad. 1) Predsjednik Školskog odbora Upravne škole Zagreb obavijestio je članove da je potrebno usvojiti rebalans Financijskog plana za 2023. prema uputama od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Svim članovima Školskog odbora prethodno je e-mailom poslao prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. uz popratno obrazloženje kako bi mogli pravovremeno proučiti dokumente.

Predsjednik Školskog odbora kontaktirao je sljedeće članove/ice: Vlatku Petričević, Jasminu Kljunić, Arnija Barišića, Anju Mihajlović, Ivicu Marinića i Ivanu Cvijović Javorina.

Svi članovi bili su suglasni da se usvoji rebalans Financijskog plana za 2023.

Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio rebalans Financijskog plana za 2023. godinu.

                                                                                                            Predsjednik Školskog odbora

__________________________

                                                                                                                Dean Sarapa, mag.iur.

Nastavi čitatiBilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb 29.12.2023.

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora – 21.12.2023.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 4.12.2023. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 11.12.2023. je jednoglasno verificirana.

Ad 3) Financijski plan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. jednoglasno su usvojeni.

Ad 4) Plan nabave za 2024. godinu je jednoglasno usvojen.

Ad 5) Pravilnik o radu školske knjižnice je jednoglasno usvojen.

Nastavi čitatiZaključci s 29. sjednice Školskog odbora – 21.12.2023.

Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora – 4.12.2023.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 13.11.2023. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 24.11.2023. je jednoglasno verificirana.

Ad 3) Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se sa Sonjom Juričić Cvitan zasnuje radni odnos na radnom mjestu Nastavnice pravnih predmeta (Ljudska prava), na određeno zbog povećanog opsega posla, a najdulje do 31.8.2024., nepuno radno vrijeme – 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Ad 4) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Upravne škole Zagreb.

Ad 5) Članovi Školskog odbora Upravne škole Zagreb upoznati su s razlozima odbijanja suglasnosti i jednoglasno su podržali Odluku Školskog odbora Škole za modu i dizajn kojom se uskraćuje suglasnost Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za izvođenje radova prema projektu kojeg provodi Tekstilno-tehnološki fakultet „Provedba obnove infrastrukture, zgrada i opreme Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta oštećene u potresu – FSEU.2022.MZO.059“.

Nastavi čitatiZaključci s 28. sjednice Školskog odbora – 4.12.2023.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb (11.12.2023.)

  • Kategorija objave:Školski odbor

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB

Prilaz baruna Filipovića 30

KLASA: 007-04/23-02/10

URBROJ: 251-283-06-23-1

Zagreb, 11. prosinca 2023.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb

Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole Zagreb, iz razloga hitnosti, održana je sjednica Školskog odbora Upravne škole Zagreb dana 11. prosinca 2023. godine, u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dnevni red:

1. Davanje suglasnosti na odluku o izboru najpovoljnije ponude računalne opreme u postupku jednostavne nabave

Ad. 1) Predsjednik Školskog odbora Upravne škole Zagreb obavijestio je članove da je potrebna suglasnost Školskog odbora na odluku o izboru najpovoljnije ponude računalne opreme u postupku jednostavne nabave. E-mailom je svim članovima unaprijed poslao zapisnik sa sastanka čitanja ponuda za nabavku računalne opreme tako da su mogli proučiti sve pristigle ponude i usporediti ih. Kao najpovoljnija ponuda za nabavku prijenosnih računala za Upravnu školu Zagreb odabrana je ponuda tvrtke HG Spot u iznosu od 7.074,40 EUR bez PDV-a.

Predsjednik Školskog odbora kontaktirao je sljedeće članove/ice: Vlatku Petričević, Jasminu Kljunić, Arnija Barišića, Anju Mihajlović, Ivicu Marinića i Ivanu Cvijović Javorina.

Svi članovi bili su suglasni s predloženom ponudom računalne opreme te je jednoglasno donijet zaključak.

Zaključak: Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude računalne opreme u postupku jednostavne nabave. Kao najpovoljnija ponuda za nabavku prijenosnih računala za Upravnu školu Zagreb odabrana je ponuda tvrtke HG Spot u iznosu od 7.074,40 EUR bez PDV-a.

                                                                                                            Predsjednik Školskog odbora

__________________________

                                                                                                                Dean Sarapa, mag.iur.

Nastavi čitatiBilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb (11.12.2023.)

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb

  • Kategorija objave:Školski odbor

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 30 KLASA: 007-04/23-02/09

URBROJ: 251-283-06-23-1 Zagreb, 24. studenog 2023.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb

Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole Zagreb, iz razloga hitnosti, održana je sjednica Školskog odbora Upravne škole Zagreb dana 24. studenog 2023. godine, u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dnevni red:

1. Davanje prethodne suglasnosti za provođenje postupka jednostavne nabave

Ad. 1) Predsjednik Školskog odbora Upravne škole Zagreb obavijestio je članove da je potrebna suglasnost Školskog odbora za provođenje postupka jednostavne nabave za:

– računalo: procesor Intel Pentium G6400, RAM 16 GB, HDD/SSD 250 GB, integrirana grafička = 16 kom

– monitor: dijagonala 24“ = 16 kom

– transkripcijsko pakiranje (nožna pedala, slušalice i software) – transcription kit OLYMPUS AS-2400 (RS-28H, DSS Player Standard, E-102 = 20 kom

Predsjednik Školskog odbora kontaktirao je sljedeće članove/ice: Vlatka Petričević, Jasmina Kljunić, Arni Barišić, Anja Mihajlović i Ivana Cvijović Javorina od kojih jedino Ivana Cvijović Javorina nije bila u mogućnosti javiti se na poziv.

Svi članovi bili su suglasni s navedenim prijedlogom te je jednoglasno donijet zaključak.

Zaključak: Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za provođenje postupka jednostavne nabave.

                                                                                                            Predsjednik Školskog odbora

__________________________

                                                                                                                Dean Sarapa, mag.iur.

Nastavi čitatiBilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb