PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023. / 2024.

Djelatnost Upravne škole Zagreb je ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa poslovnog tajnika, upravnog referenta i administratora u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Školski odbor je ovaj Plan i program prihvatio na sjednici dana 25.9.2023.