PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020. / 2021.

Djelatnost Upravne škole Zagreb je ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa poslovnog tajnika, upravnog referenta i administratora u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Školski odbor je ovaj Plan i program prihvatio na sjednici dana 30.9.2021.

 3