RASPORED ODRŽAVANJA RODITLEJSKIH SASTANAKA

Razred Razrednik I. termin II. Termin III. Termin
1. A Martina Blažić 14. rujna 2023. u 17:30h, polivalentna dvorana
1. B Vesna Rukavina Kovačević 14. rujna 2023. u 17:30h, polivalentna dvorana
1. C Krešimir Zovak 14. rujna 2023. u 17:30h, polivalentna dvorana
1. D Antonio Shala 14. rujna 2023. u 17:30h, polivalentna dvorana
1. E Lucija Dovranić 14. rujna 2023. u 17:30h, polivalentna dvorana
2. A Jamsina Kljunić 12. rujna u 19:10, uč 9
2. B Nataša Nedeljković  14. rujna u 18:30, čitaonica
2. C Livia Maričević 20. rujna u 17:30h, učionica 10
2. D
2. E Tanja Ivančić 13. rujna 2023. u 17:45 h
2. F Lucija Ježovita 12. rujna u 18:00 h 
3. A Marija Ćurić 18. rujna 2023. u 18.30 sati,  učionica 22
3. B Mario Marković 18. rujna 2023. u 17:30h učionica 30
3. C Vlatka Petričević 14. rujna 2023. u 18:30h; učionica 11
3. D Ondina Mesar 18. rujna 2023. u 18 sati učionica 9
3. E
3. F Dean Sarapa 19. rujna 2023. u 19:15 sati, učionica 26
4. A Celestina Škeljo 14. rujna 2023. u 19:15 sati, učionica 11
4. B Nikolina Vicković Žubi 18. rujna  2023. u 18:30 – učionica 25
4. C Željka Demeterfi Gukov 13. rujna 2023. u 19:15 sati, učionica 31
4. D Ivana Marić 13. rujna 2023. u 19:15h
4. E Suzana Ven Rakić 13. rujna 2023. u 19:15h