Pokreni promjenu – Forum za slobodu odgoja

Poticanje mladih na promjene putem interkulturalnog obrazovanja, promocija demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, inkluzije, medijske pismenosti i aktivnog građanstva.

Prevencija nasilja kroz poticanje aktivnog sudjelovanja učenika/ca u životu škole i lokalne zajednice kroz teme osobnog i socijalnog razvoja, građanskih kompetencija i volontiranja.

Sudjelovanje učenika u fokus grupama, ispitivanje mišljenja i stavova – o nizu tema koja se tiču života djece i mladih danas. Sudjelovanje članova tima na edukacijama koje će primijeniti u radu s učenicima.

Nositelj projekta: Forum za slobodu odgoja (Provodi se u sklopu programa Erasmus+ K3, Social Inclusion i financiran od strane Izvršne agencije Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu – EACEA)

Članovi tima Upravne škole Zagreb:

– Suzana Hitrec, ravnateljica

– Marija Hazdovac, pedagoginja

– Ante Babačić, nastavnik sociologije

Projektna mrežna stranica: https://startthechange.net/