PRAVILA PONAŠANJA I IZOSTANCI

PRAVILA KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI

Da bi se školovanje odvijalo na obostranu korist i zadovoljstvo, potrebno je da svoje dijete – našeg učenika uputite na neka pravila ponašanja u školi.

◊         poštivati druge učenike, profesore i ostale djelatnike te školu kao ustanovu;

◊         na nastavu se dolazi 5 do 10 minuta prije početka nastave.    neopravdani izostanak ili kašnjenje učenika razrednik evidentira kao neopravdani sat;

◊         u prostorijama škole, ispred ulaza u školu te u dvorištu    strogo je zabranjeno pušenje;

◊         tijekom nastave učenici trebaju isključiti mobitele;

◊         u školu učenici trebaju doći primjereno odjeveni i s poštovanjem se odnositi prema profesorima i ostalom zaposlenom osoblju;

◊         nije dozvoljeno žvakanje gume za žvakanje;

◊         učenici su dužni čuvati školski inventar; za svaku namjernu štetu snosi se materijalna odgovornost;

◊      tijekom rada u kabinetima Informatike i KDKT nije dozvoljeno pisanje i snimanje sadržaja na računalo bez dozvole profesora;

◊         učenici se upozoravaju da ne nose u školu vrijedne predmete ili novac jer škola ne može istraživati i odgovarati za slučajeve otuđenja.

Nepridržavanje ovih pravila za posljedicu imaju izricanje odgojnih mjera ili sniženu ocjenu vladanja te je potrebno djeci ukazati na odgovorno ponašanje.

Posebno upozoravamo roditelje da je problem kašnjenja na nastavu i neopravdanog izostajanja učenika prisutan te je potrebno redovito pratiti redovitost prisustva nastavi i kontaktirati razrednika.

KAKO MOŽETE POMOĆI SVOME DJETETU:

▪ upoznati školu i razrednika/cu s eventualnim problemima

  (zdravstvenim, obiteljskim i sl.);

▪ redovno kontaktirati s razrednikom/com;

▪ pokazati interes za školski uspjeh djeteta/učenika;▪ poticati razvijanje radnih navika (napraviti plan rada)


OSIGURANJE UČENIKA

Prema odluci Školskog odbora, uplatom osiguranja kod osiguravajućeg društva učenici su osigurani od 0 do 24 sata bez obzira jesu li u školi, na putu do škole ili na putu od kuće. Osiguranje je obvezno.

RODITELJSKI SASTANCI I INFORMACIJE

Razrednik će odrediti termine za informacije o kojima ćete biti obaviješteni. Informacije i razgovor s razrednikom obavlja se jednom u tjednu.

Preporuča se da roditelj dolazi na informacije svaka dva tjedna jer se samo kontinuiranim praćenjem uspješnosti može spriječiti školski neuspjeh.

Tijekom školske godine održavaju se najmanje tri roditeljska sastanka, a temu sastanka određuje razrednik.

Svaki predmetni profesor također ima jednom tjedno predviđen termin informacija za roditelje. Raspored termina izvješen je na oglasnoj ploči i internet stranici škole (približno dva tjedna nakon početka nastave).

“OTVORENI SAT ZA RODITELJE” – vrijeme je predviđeno za dodatne informacije:

Ravnateljica – uz prethodni tel. dogovor. 

Pedagoginja – srijedom od 17,00 do 18,00 sati.

IZOSTANCI UČENIKA

Roditelj može opravdati izostanak svog djeteta u trajanju od 3 dana (ali ne uzastopna!!!) tijekom školske godine. Učenik je dužan nakon izostanka donijeti liječničku ispričnicu prvi dan dolaska u školu. Roditelj je dužan izvijestiti razrednika da je učenik bolestan prvog dana njegova izostanka. Učenicima koji izostanu više od 100 sati roditelji opravdavaju daljnje izostanke donoseći ispričnice ravnateljici.

Ukoliko učenik neopravdano izostane veći broj sati, izriču se odgojne mjere kako slijedi:

Više od 0.5% predviđenog godišnjeg fonda sati            – opomena razrednika

Više od 1% predviđenog godišnjeg fonda sati-    ukor

Više od 1.5% predviđenog godišnjeg fonda sati-  opomena pred isključenje

Više od 2% predviđenog godišnjeg fonda sati –   isključenje iz škole