INKLUZIVNA ŠKOLA

Projekt Inkluzivna škola je Erasmus+ KA1 projekt u kojem se odvijaju mobilnosti nastavnika u svrhu učenja i razvoja profesionalnih i osobnih vještina u području edukacije u radu s ranjivim i marginaliziranim skupinama društva.

Cilj projekta Inkluzivna škola je ojačati kulturu uključivanja i tolerancije u našoj školi među svim dionicima obrazovnog procesa. Projekt proizlazi iz potrebe osiguranja jednakih uvjeta i podrške za sve učenike, a posebno za učenike s poteškoćama u učenju i razvoju, učenike s socioekonomskim poteškoćama, učenike s invaliditetom, manjine i druge. Naglasak je na ovladavanju specifičnim vještinama i strategijama koje se koriste za osmišljavanje i pružanje učinkovitih programa za učenike s poteškoćama. Projekt je usmjeren na oblike komunikacije kojima je cilj stvoriti pozitivnu klimu u učionici i školi, razumijevanje isključenosti i inkluzije, principa i ciljeva inkluzivnog obrazovanja. Nadalje, vidjet ćemo koje su to prepreke inkluzivnom obrazovanju. Sudjelovanjem na tečajevima sudionici će povećati sposobnost prepoznavanja potreba ljudi s nepovoljnim položajem u društvu.

Trajanje projekta: od 1.11.2019 do 31.8.2021. godine.

U projektu sudjeluju: Suzana Hitrec – ravnateljica, Marija Hazdovac – pedagoginja, Celestina Škeljo – prof. kompjutorske daktilografije s uredskim praktikumom, Suzi Ven Rakić – prof. hrvatskog jezika i književnosti, Ante Babačić – prof. sociologije i Izabela Vujičić Capar – prof. engleskog jezika.

Koordinatorice projekta: Celestina Škeljo i Marija Hazdovac