Školska godina 2020. / 2021.

Nastava se odvija u dvije smjene:
1. smjena: prvi i četvrti razredi - 9. rujna počeli su s nastavom POPODNE
2. smjena: drugi i treći razredi - 9. rujna počeli su s nastavom UJUTRO

NASTAVNI PREDMETI I NASTAVNICI

Hrvatski jezik i književnost /
Hrvatski poslovni jezik

Marija Ćurić
Sanja Šepac Dužević
Davorka Horvatek Modrić
Ružica Križan-Sirovica
Suzana Ven Rakić
Eva Gluhak

Engleski jezik

Krunoslav Korunčev
Ana Sabljak-Mostovac
Silvija Perković
Martina Žugaj
Izabela Vujičić-Capar

Njemački jezik

Tanja Ivančić
Vlatka Petričević
Martina Blažić

Talijanski jezik /
Latinski jezik

Olja Jerosimić (talijanski)
Dunja Suton (talijanski i latinski)

Povijest

Mirna Lekić
Tihana Lalić

Zemljopis

Lidija Perić

Biologija s ekologijom / Čovjek, zdravlje i okoliš

Ivana Čepek

Matematika / Matematika u struci

Željka Demeterfi-Gukov
Viktor Grantverger
Monika Mišolić

Informatika

Informatika i informatički poslovni sustavi

Ivica Buzov
Željka Demeterfi-Gukov
Livia Maričević
Jasmina Kljunić
Mario Marković

Tjelesna i zdravstvena kultura

Mario Obradović
Višnja Rossi Perkov

Poslovna psihologija

Renata Turčinović-Kramar

Sociologija / Etika / Ljudska prava

Ante Babačić

Etika

Renata Turčinović-Kramar
Eva Gluhak

Vjeronauk

Matilda Budimir

Filozofija / Logika

Silvija Perković

Uvod u državu i pravo
Uredsko poslovanje i dopisivanje
Uvod u obiteljsko pravo
Uvod u imovinsko pravo
Upravni postupak
Ustavni ustroj RH
Ljudska prava
Trgovačko oravo
Radno pravo

Zrinska Janković
Mirela Markota
Ondina Mesar
Bojana Mić
Dean Sarapa

Kompjutorska daktilografija
Kompjutorska daktilografija
s uredskim praktikumom

Sanja Cetinjanin Thes
Celestina Škeljo
Nikolina Vicković Žubi
Andrea Wawrzynek
Nataša Nedeljković
Vesna Rukavina Kovačević
Mihaela Marić
Mario Marković

Osnove poduzetništva i menadžmenta
Gospodarstvo
Tehnika komuniciranja
Statistika
Tajničko poslovanje
Javne financije
Knjigovodstvo
Osnove ekonomije i prava
Poduzetništvo s menadžmentom
Uvod u knjigovodstvo
Komunikacija u poslovnoj organizaciji
Poduzetništvo

Frano Šoljić
Sonja Tkalec Starčević
Martina Mišić
Andrea Peleh
Antonija Fiket
Lucija Mustapić

Voditelji stručne prakse

Mirela Markota
Bojana Mić
Dean Sarapa