Školska godina 2019. / 2020.

Nastava se odvija u dvije smjene:
1. smjena: prvi i četvrti razredi - 9. rujna počeli su s nastavom POPODNE
2. smjena: drugi i treći razredi - 9. rujna počeli su s nastavom UJUTRO

NASTAVNI PREDMETI I NASTAVNICI

Hrvatski jezik i književnost /
Hrvatski poslovni jezik

Marija Ćurić
Sanja Šepac Dužević
Davorka Horvatek Modrić
Ružica Križan-Sirovica
Suzana Ven Rakić

Engleski jezik

Krunoslav Korunčev
Ana Sabljak-Mostovac
Silvija Perković
Izabela Vujičić-Capar

Njemački jezik

Tanja Ivančić
Vlatka Petričević
Martina Blažić

Talijanski jezik /
Latinski jezik

Olja Jerosimić
Dunja Suton

Povijest

Mirna Lekić
Tihana Lalić

Zemljopis

Lidija Perić

Biologija s ekologijom / Čovjek, zdravlje i okoliš

Ivana Čepek

Matematika / Matematika u struci

Željka Demeterfi-Gukov
Viktor Grantverger
Monika Mišolić

Informatika

Informatika i informatički poslovni sustavi

Ivica Buzov
Željka Demeterfi-Gukov
Natalija Havojić Šinjori
Jasmina Kljunić
Mario Marković

Tjelesna i zdravstvena kultura

Mario Obradović
Višnja Rossi Perkov

Psihologija rada

Renata Turčinović-Kramar

Sociologija / Etika / Ljudska prava

Ante Babačić

Etika

Renata Turčinović-Kramar

Vjeronauk

Matilda Budimir

Uvod u državu i pravo
Uredsko poslovanje i dopisivanje
Uvod u obiteljsko pravo
Uvod u imovinsko pravo
Upravni postupak
Ustavni ustroj RH

Zrinska Janković
Mirela Markota
Ondina Mesar
Bojana Mić
Dean Sarapa

Kompjutorska daktilografija
Kompjutorska daktilografija
s uredskim praktikumom

Sanja Cetinjanin Thes

Celestina Škeljo

Nikolina Vicković Žubi

Andrea Wawrzynek

Nataša Nedeljković

Osnove poduzetništva i menadžmenta
Gospodarstvo
Tehnika komuniciranja
Statistika
Tajnički poslovi
Javne financije
Knjigovodstvo
Osnove ekonomije i prava

Frano Šoljić
Sonja Tkalec Starčević
Martina Mišić
Andrea Peleh

Voditelji stručne prakse

Mirela Markota
Bojana Mić
Dean Sarapa