ŠKOLSKI ODBOR

Članovi Školskog odbora:

1. Ondina Mesar, predsjednica
2. Bojana Mić, zamjenica predsjednice
3. Marija Ćurić
4. Damir Prpić
5. Iva Milardović Štimac
6. Andreja Martić Šicel
7. Dario Badovinac