ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Ondina Mesar, predsjednica
2. Bojana Mić, zamjenica predsjednice
3. Marija Ćurić
4. Damir Prpić
5. Iva Milardović Štimac
6. Andreja Martić Šicel
7. Dario Badovinac

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor

Zaključci sa 30. sjednice Školskog odbora održane dana 18.02.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 15.12.2021, Ad 2) Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Mihaelom Mamić na radnom …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 29. sjednice Školskog odbora održane dana 15.12.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 06.10.2020, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke i zaključke sa telefonskih sjednica kako slijedi. Po …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 28. sjednice Školskog odbora održane dana 06.10.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 07.09.2020, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat nove članice Jelene Buturac, Ad 3) Školski odbor …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 27. sjednice Školskog odbora održane dana 07.09.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 03.03.2020, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao zaključke sa telefonskih i elektronskih sjednica kako slijedi.- Članovi …
Pročitaj Više
Loading...

USVOJENI DOKUMENTI

ARHIVA ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA