ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Ante Babačić, predsjednik
2. Vlatka Petričević, zamjenica predsjednika
3. Dean Sarapa
4. Jelena Buturac
5.
6.
7.

U radu Školskog odbora sudjeluju ravnateljica Suzana Hitrec i tajnik škole Tihomir Pintarić.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor

Zaključci sa 1. sjednice Školskog odbora održane dana 31.03.2021.

Ad 1) Izvješće predsjedavajuće o imenovanim članovima Školskog odbora je jednoglasno prihvaćeno, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o verifikaciji mandata svih imenovanih članova Školskog odbora, Ad 3) …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 31.sjednice Školskog odbora održane dana 15.03.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 18.02.2021, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za 2020. godinu, Ad 3) Školski odbor …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 30. sjednice Školskog odbora održane dana 18.02.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 15.12.2021, Ad 2) Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Mihaelom Mamić na radnom …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 29. sjednice Školskog odbora održane dana 15.12.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 06.10.2020, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke i zaključke sa telefonskih sjednica kako slijedi. Po …
Pročitaj Više
Loading...

USVOJENI DOKUMENTI

ARHIVA ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA