ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Ante Babačić, predsjednik
2. Vlatka Petričević, zamjenica predsjednika
3. Dean Sarapa
4. Jelena Buturac
5. Arni Barišić
6. Ivana Cvijović Javorina
7. Anja Mihajlović

U radu Školskog odbora sudjeluju ravnateljica Suzana Hitrec.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 14. sjednice Školskog odbora održane dana 20.06.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 21. travnja 2022. godine. Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o upućivanju radnika na ovlaštenu …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 13. sjednice Školskog odbora održane dana 21.04.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 1. travnja 2022. godine. Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Suzane Hitrec za …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 12. sjednice Školskog odbora održane dana 01.04.2022.

Zaključci s 12. sjednice Školskog odbora održane dana 01.04.2022. Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 25. ožujka 2022. godine. Ad 2) Školski odbor …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora održane dana 25.3.2022.

Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora održane dana 25.3.2022. Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 7. ožujka 2022. godine. Ad 2) Školski odbor …
Pročitaj Više

USVOJENI DOKUMENTI

ARHIVA ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA