ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Dean Sarapa, predsjednik
2. Vlatka Petričević, zamjenica predsjednika
3. Jasmina Kljunić
4. Ivica Marinić
5. Arni Barišić
6. Ivana Cvijović Javorina
7. Anja Mihajlović

U radu Školskog odbora sudjeluju ravnateljica Suzana Hitrec.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Natječaji - Upravna škola Zagreb

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb 29.12.2023.

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 30 KLASA: 007-04/23-01/17 URBROJ: 251-283-06-23-1 Zagreb, 29. prosinca 2023. Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora – 21.12.2023.

Z A P I S N I K Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 4.12.2023. je jednoglasno verificiran. Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 11.12.2023. je jednoglasno verificirana. Ad 3) …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora – 4.12.2023.

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 13.11.2023. je jednoglasno verificiran. Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 24.11.2023. je jednoglasno verificirana. Ad 3) Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli odluku da …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb (11.12.2023.)

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 30 KLASA: 007-04/23-02/10 URBROJ: 251-283-06-23-1 Zagreb, 11. prosinca 2023. Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole …
Pročitaj Više

USVOJENI DOKUMENTI

ARHIVA ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA