Kontakt

Osnovne informacije

Upravna škola Zagreb

OIB: 19629838079

Matični broj: 3773167

Tel. 01/4830-774    

E-pošta:

ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr

Ravnateljica

Suzana Hitrec, prof.

01/4830-772

suzana.hitrec@gmail.com

I. kat

pedagoginja

Marija Hazdovac, prof.

01/4830-773

marijaprkut@gmail.com

II. kat

tajnik škole

Tihomir Pintarić, upravni pravnik

01/4830-774

tihomir.pintaric5@gmail.com

I. kat

zamjena: Lana Martinović

email: tajnistvo.uszg@gmail.com

edukacijska rehabilitatorica

Nevena Sršen Bubnjar, mag. rehab. educ.

01/4830-774

rehabilitatorica.usz@gmail.com

II. kat

učenička referada

Marija Petrinšak, struč. spec. oec.

 

01/4830-774

usz.referada@gmail.com

II. kat

računovodstvo

Nada Živković, dipl. ekon.

01/4830-774

nada.zivkovic@skole.hr

II. kat

školska liječnica

dr. Matea Bračić

01/4843 049

sestra Dragica Krajinović

dragica.krajinovic@stampar.hr

Parni datumi od 8h do 13h

Neparni datumi od 14h do 18h