Kontakt

Osnovne informacije

Upravna škola Zagreb

OIB: 19629838079

Matični broj: 3773167

Tel. 01/4830-774    

E-pošta:

ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr

Ravnateljica:

Suzana Hitrec, prof.

01/4830-772

suzana.hitrec@gmail.com

I. kat


Tajnik škole:

Tihomir Pintarić, upravni pravnik

01/4830-774

tihomir.pintaric5@gmail.com

I. kat


Pedagoginja:

Marija Hazdovac, prof.

01/4830-773

marijaprkut@gmail.com

II. kat


Edukacijska rehabilitatorica:

Svea Kučinić, mag.educ.reh.

01/4830-773

sveakucinic@gmail.com

II. kat


Učenička referada:

Andrea Malek

01/4830-774

andrea.malek@skole.hr

II. kat


Računovodstvo:

Nada Živković, dipl. ekon.

01/4830-774

nada.zivkovic@skole.hr

II. kat


Zbornica se nalazi na I. katu

Kontakt broj: 01/4830-773

Učionice se nalaze na I. i II. katu


Školska ambulanta:

Adresa: Dom zdravlja, Laginjina ulica

br. 16

Kontakt broj: 01/4843-049

Radno vrijeme ambulante

(uz prethodnu najavu):

parnim datumima ujutro,

neparnim poslijepodne.