Zaključci s 31. sjednice Školskog odbora – 28.3.2024.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 12.2.2024. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 11.3.2024. je jednoglasno verificirana.

Ad 3) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za 2023. godinu.

Ad 4) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili izvješće o raspodjeli rezultata iz prethodnog razdoblja zaključno s 31.12.2023.

Ad 5) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Ad 6) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili odluku o izmjeni Godišnjeg plana i programa rada škole da 17. travnja bude neradni dan zbog održavanja parlamentarnih izbora.

Ad 7) Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnice ekonomskih predmeta (18 sati tjedno, nepuno radno vrijeme) s Terezom Badanjak. Također su jednoglasno dali suglasnost za donošenje odluke o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnice ekonomskih predmeta (20 sati tjedno, nepuno radno vrijeme).

Ad 8) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Pravilnik o radu Upravne škole Zagreb.