Poziv agencijama na predstavljanje ponuda za organizaciju školke ekskurzije Verona-Venecija

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB

Prilaz baruna Filipovića 30

10000 ZAGREB

POZIV

agencijama na predstavljanje ponuda za organizaciju školske ekskurzije Verona –Venecija – Padova

Dana 15. 02. 2024. održan je sastanak Povjerenstva s javnim otvaranjem ponuda pristiglih na javni poziv 01/2024. Pristigle su ponude 3 agencija. Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo o pozivanju 2 agencija koje su ispunile sve uvjete javnog poziva na roditeljski sastanak.

Pozivaju se agencije Svijet putovanja d.o.o. i Vuckovic Travel Collections da predstave svoje ponude 26.veljače 2024.  u 19.15 sati u polivalentnoj dvorani u Upravnoj školi Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

Agencije će se predstaviti sljedećim redoslijedom:

  1. Svijet putovanja d.o.o. od 19.20 do 19.35 sati
  2. Vuckovic Travel Collections od 19.35 do 19.50 sati

Predstavljanje se sastoji od prezentacije ponude u trajanju 10 minuta i 5 minuta pitanja roditelja.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Mirna Lekić