OBAVIJESTI UČENICIMA KOJI KORISTE PRIJEVOZ SAMOBORČEK EU GRUPA

ROK za dostavu markica i obrasca za povrat Samoborček (rujan i listopad) je do ponedjeljak, 10.10. 2022.

  1.popunjen Obrazac za povrat novčanih sredstava za razdoblje

rujan –listopad 2022. (obrazac je ispred učeničke referade)

2. fotokopije markica/računa (za rujan –listopad 2022.) s iskaznicom

   3.potvrdu o IBAN-u roditelja ako je došlo do promjene

Navedeno dostavite u referadu ili skenirano na mail: usz.referada@gmail.com