Dopunska nastava – Biologija

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

DOPUNSKA NASTAVA ZA PRVE I DRUGE RAZREDE

IZ BIOLOGIJE S EKOLOGIJOM  i  ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

u nastavnoj godini 2021./2022.

Dopunska nastava održavat će se naizmjenično, jedan tjedan za prve razrede, a sljedeći za druge razrede.

PRVI RAZREDI:

A turnus (prvi razredi ujutro): ponedjeljkom 7. sat od 13.10 -13.55 u učionici 6

DRUGI RAZREDI:

B turnus (drugi razredi ujutro): utorkom 7. sat od 13.10-13.55 u učionici 6

Učenici koji trebaju pomoć u savladavanju gradiva trebaju mi se javiti na nastavi ili ukoliko vidim da učeniku treba pomoć uputiti ću ga da se u prvom sljedećem terminu javi na sat dopunske nastave.

Ivana Čepek, prof. biologije