Poziv agencijama na predstavljanje ponuda za organizaciju školke ekskurzije Verona-Venecija

  • Kategorija objave:Ponude

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB

Prilaz baruna Filipovića 30

10000 ZAGREB

POZIV

agencijama na predstavljanje ponuda za organizaciju školske ekskurzije Verona –Venecija

Dana 2. 11. 2023. održan je sastanak Povjerenstva s javnim otvaranjem ponuda pristiglih na javni poziv 01/2023. Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo o pozivanju 3 agencije na roditeljski sastanak.

Pozivaju se agencije Svijet putovanja d.o.o.,  Turistička agencija Speranza i Brod Tours da predstave svoje ponude  8. studenoga 2023.  u 19.15 sati u polivalentnoj dvorani u Upravnoj školi Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

Agencije će se predstaviti sljedećim redoslijedom:

  1. Svijet putovanja d.o.o. od 19.20 do 19.35 sati
  2. Turistička agencija Speranza od 19.35 do 19.50 sati
  3. Brod Tours od 19.50 do 20.05 sati

Predstavljanje se sastoji od prezentacije ponude u trajanju 10 minuta i 5 minuta pitanja roditelja.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

               Celestina Škeljo