DAN EKOLOŠKE OSVJEŠTENOSTI 21.4.2023.

Pozivamo vas da donesete u predvorje Upravne škole Zagreb E-E otpad. Otpad će se odlagati od 8.00-14.00 sati u spremnike u predvorju škole, a lijekove u spremnik na 1. katu kod zbornice.

Hvala na podršci!