ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Ante Babačić, predsjednik
2. Vlatka Petričević, zamjenica predsjednika
3. Dean Sarapa
4. Jelena Buturac
5. Arni Barišić
6. Ivana Cvijović Javorina
7. Anja Mihajlović

U radu Školskog odbora sudjeluju ravnateljica Suzana Hitrec.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor Upravna škola Zagreb

Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora održane dana 18.11.2019.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 30.09.2019, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Proceduru stvaranja ugovornih obveza, Ad 3) Školski odbor jednoglasno …
Pročitaj Više
Školski odbor Upravna škola Zagreb

Zaključci sa 21. sjednice Školskog odbora održane dana 30.09.2019.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 03.09.2019, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli rezultata sa 31.12.2018. godine, Ad 3) …
Pročitaj Više
Školski odbor Upravna škola Zagreb

Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora održane dana 03.09.2019.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 28.05.2019, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke sa dvije telefonske sjednice na kojojima je Školski …
Pročitaj Više
Školski odbor

Zaključci sa 26. sjednice Školskog odbora održane dana 03.03.2020.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 24.02.2020, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za 2019. godinu, Ad 3) Školski odbor …
Pročitaj Više

USVOJENI DOKUMENTI

ARHIVA ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA