ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Ante Babačić, predsjednik
2. Vlatka Petričević, zamjenica predsjednika
3. Dean Sarapa
4. Jelena Buturac
5. Arni Barišić
6. Ivana Cvijović Javorina
7. Anja Mihajlović

U radu Školskog odbora sudjeluju ravnateljica Suzana Hitrec.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci s 8. sjednice Školskog odbora održane dana 7.2.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 22.12.2021. Ad 2) Školski odbor jednoglasno je odobrio neplaćeni dopust Sanji Cetinjanin Thes u razdoblju od 5.3.2022 …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora održane dana 22.12.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnike sa prethodne dvije sjednice održane dana 30.09.2021. i 10.12.2021, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora održane dana 10.12.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Arniju Barišiću, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Vulamom …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Zaključci sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 30.09.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 07.09.2021, Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Snježane Rakonić …
Pročitaj Više

USVOJENI DOKUMENTI

ARHIVA ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA