NATJEČAJI

Natječaji - Upravna škola Zagreb

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI RADNIK/CA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Upravna škola Zagreb Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 Zagreb, 02.03.2022. Klasa: 112-01/22-01/08 Urbroj: 251-283/01-22-1 Upravna škola Zagreb poništava natječaje kako slijedi. – za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografija objavljen dana …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Natječaj za profesora pravne grupe predmeta

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta: profesor pravne grupe predmeta, 1 izvršitelj, 18 sati nastave …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Obavijest po natječaju za profesora pravne grupe predmeta

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora pravne grupe predmeta na neodređeno vrijeme i provedbe selekcijskog postupka daje se obavijest kako slijedi …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesora povijesti i zemljopisa

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora povijesti na određeno i nepuno radno vrijeme i provedbe selekcijskih postupaka (praktične provjere sposobnosti i …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta: profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

Obavijest po natječaju za profesora engleskog jezika

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora engleskog jezika na neodređeno vrijeme i provedbe selekcijskih postupaka (praktične provjere sposobnosti i razgovora) daje …
Pročitaj Više
Natječaji - Upravna škola Zagreb

NATJEČAJ

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta: profesor pravne grupe predmeta, 1 izvršitelj, 18 sati nastave …
Pročitaj Više

ARHIVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA