MISLIM, DAKLE JESAM

Kroz projekt Mislim, dakle jesam tijekom školske godine obradit će se tri područja unutar Školskog preventivnog programa koja se odnose na nenasilno rješavanje sukoba, jačanje pozitivne slike o sebi i samopoštovanja te jačanje otpornosti kod mladih kao prevencija rizičnih ponašanja.

U suradnji sa Forumom za slobodu odgoju, Centrom Bea te Ambidekster klubom organizirat će se radionice na kojima će sudjelovati svi učenici, zainteresirani roditelji te svi razrednici i zainteresirani nastavnici. Šest nastavnika će sudjelovati u Osnovnom programu medijacije, a deset učenika će sudjelovati u Akademiji vršnjačkih medijatora. Na radionicama “Osnaživanje pozitivne slike o sebi kod djece i mladih” i “Škola iz širokog objektiva – kako se jača otpornost u školi?” sudjelovat će svi učenici, zainteresirani roditelji, svi razrednici i zainteresirani nastavnici.

Po završetku projekta nastavnici i učenici će stečena znanja i kompetencije diseminirati kroz buduće školske projekte i izvannastavne aktivnosti, aktivnim sudjelovanjem i djelovanjem u školskoj zajednici.