Objave vezane uz izradu završnog rada

Predaja završnog rada
Upravna škola Zagreb

Predaja završnog rada

Sukladno Planu provedbe obrane završnog rada (šk. god. 2020./2021.), rok za predaju završnih radova u učeničku referadu je 3. svibnja 2021. do 14:00 sati.

Nastavi čitati Predaja završnog rada

Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Molim učenike završnih razreda da ispunjenu i potpisanu prijavnicu za izradbu i obranu završnog rada dostave u učeničku referadu najkasnije 1. travnja 2021. do 14:00 sati. Potpisane i skenirane prijavnice se mogu poslati putem maila: usz.referada@gmail.com .
Prijavnica se nalazi u prilogu i na ormariću ispred učeničke referade.

Nastavi čitati Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada