Upisi 2022./2023. – jesenski rok

 • Kategorija objave:Upisi

Službeni broj slobodnih mjesta Upravnoj školi Zagreb za jesenski upisni rok

Naziv obrazovnog programaTrajanjeBroj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
Poslovni tajnik41
Administrator21

DODATNE PROVJERE ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u utorak 23. kolovoza 2022. u 12 sati (ovu provjeru trebaju obaviti samo oni učenici koji žele odabrati učenje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) kao I. stranog jezika, koji nisu učili najmanje 4 godine u osnovnoj školi.).

Učenici trebaju dostaviti školi pisani zahtjev za polaganje provjere najmanje 3 dana prije polaganja. Provjera stranog jezika obavljena u jednoj školi vrijedi za sve škole.

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju od 29. kolovoza 2022., u vremenu od 9 do 11 sati, dostaviti osobno u Zbornicu škole sljedeće dokumente:

 1. Upisnica iz sustava srednje.e-upisi.hr   potpisana od strane roditelja i učenika
 2. Potvrda liječnika školske medicine (ne obiteljskog liječnika, niti medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za program u koji se upisuje
 3. Svjedodžba 8. razreda
 4. Domovnica
 5. Rodni list
 6. Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa20. 8. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)24. 8. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata23. 8. 2022. 12h
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete24. 8. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa o Početak ispisa prijavnica25. 8. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka27. 8. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao29. 8. 2022.
9-11h
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka1. 9. 2022.
Nastavi čitatiUpisi 2022./2023. – jesenski rok

Strani jezici i izborni predmeti

Učenici u zanimanjima Poslovni tajnik i Upravni referent obvezno uče dva strana jezika. 

Za prvi strani jezik učenici biraju između Njemačkog i Engleskog jezika. Prvi strani jezik u pravilu je jezik koji se osam godina učio u osnovnoj školi.

Učenici koji biraju Njemački jezik kao prvi strani jezik, za drugi strani jezik moraju izabrati Engleski jezik.

Učenici koji biraju Engleski jezik kao prvi strani jezik, drugi strani jezik biraju između Njemačkog jezika i Talijanskog jezika.

U sustavu je obvezno izabrati jedan prvi strani jezik i jedan drugi strani jezik.

Moguće je, ako želite, izabrati Latinski jezik kao izborni predmet.

Učenici u zanimanju Administrator uče samo jedan strani jezik i to je Engleski jezik.

VJERONAUK/ETIKA

Molimo sve pristupnike da u sustavu označe žele li učiti Vjeronauk ili Etiku. Obavezno je opredijeliti se za jednu opciju.

Upravna škola Zagreb

Nastavi čitatiStrani jezici i izborni predmeti

Provjera predznanja stranog jezika za upis u 1. razred

Provjera predznanja stranog jezika za upis u 1.razred

NAPOMENA: ovu provjeru trebaju obaviti samo oni učenici koji žele odabrati učenje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) kao I. stranog jezika, koji nisu učili najmanje 4 godine u osnovnoj školi.

Provjera predznanja stranog jezika (engleskog i njemačkog) za upis u 1. razred provest će se 30. lipnja 2022. u 12:00 sati.  
Provjera predznanja stranog jezika (engleskog i njemačkog) za kandidate s teškoćama u razvoju provest će se 23. lipnja 2022. u 12:00 sati.


Učenici trebaju dostaviti školi pisani zahtjev za polaganje provjere najmanje 3 dana prije polaganja.
Provjera stranog jezika obavljena u jednoj školi vrijedi za sve škole.

Nastavi čitatiProvjera predznanja stranog jezika za upis u 1. razred
Dostava dokumentacije
Upravna škola Zagreb

Dostava dokumentacije

Dostava dokumentacije za upis u 1. razred 2022./2023. vrši se prema sljedećem rasporedu:

PONEDJELJAK, 11.7.2022.

ONLINE

Najkasnije do 12.00 sati.

Nakon 12 sati dostava dokumentacije online više neće biti moguća.

Skenirati dokumentaciju na e- mail upravnazg.upisi@gmail.com

Potrebno je naznačiti broj mobitela na koji ste dostupni. Dobit ćete potvrdu o primitku kako biste znali da smo zaprimili dokumentaciju. U slučaju problema sa slanjem dokumentacije ili ako niste zaprimili potvrdu o primitku, javite se na broj 01/4830773 (od 10.00 do 14.00 sati). 

OSOBNI DOLAZAK

Dostaviti dokumentaciju u školu od 12.00 do 18.00 sati.

Upravni referent: učionica 11, prvi kat

Poslovni tajnik: učionica 10, prvi kat

Administrator: učionica 10, prvi kat

Popis obvezne dokumentacije za redovne kandidate :

 1.   Upisnica iz sustava srednje.e-upisi.hr   potpisana od strane roditelja i učenika
 2.   Potvrda liječnika školske medicine (ne obiteljskog liječnika, niti medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za program u koji se upisuje
 3.   Svjedodžba 8. razreda
 4.    Domovnica
 5.    Rodni list
 6.    Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis
 7.    Rješenje o primjerenom programu obrazovanja (za kandidate s teškoćama upisane  tzv. redovnim putem, prema Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama, MZO 2021.)

 Popis obvezne dokumentacije kandidata s teškoćama koji su ostvarili pravo rangiranja sukladno listama prioriteta (predrok).

 1.    Upisnica iz sustava srednje.e-upisi.hr   potpisana od strane roditelja i učenika
 2.    Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 3.    Rješenje o primjerenom programu obrazovanja
 4.    Svjedodžba 8. razreda
 5.    Domovnica
 6.    Rodni list
 7.    Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis
Nastavi čitatiDostava dokumentacije
Obrazovni programi u našoj školi
Upravna škola Zagreb - Upisi

Obrazovni programi u našoj školi

 • Kategorija objave:Upisi

U nastavku se nalazi godišnji fond sati za sva zanimanja Upravne škole Zagreb.

Poslovni tajnik

Red. Br.Nastavni predmetiTjedni br. Sati – razredi
I.II.III.IV.
1.Hrvatski jezik4444
2.Hrvatski poslovni jezik2
3.Strani jezik 1.3333
4.Strani jezik 2.2222
5.Povijest222
6.Zemljopis22
7.Tjelesna i zdravstvena kultura2222
8.Biologija s ekologijom22
9.Matematika222
10.Uvod u državu i pravo2
11.Informatika i inform. poslovni sustavi3223
12.Sociologija2
13.Osnove poduzetništva i menadžmenta22
14.Ustavni ustroj RH2
15.Poslovna psihologija2
16.Tehnika komuniciranja22
17.Radno pravo3
18.Trgovačko pravo2
19.Kompjutorska daktilografija44
20.Kompjutorska daktilografija. s uredskim praktikumom33
21.Tajničko poslovanje22
UKUPNO28293030
2. IZBORNI PREDMETI
1.Vjeronauk/etika -obvezno1111
2.Latinski jezik22
3.Logika1
4.Filozofija2
5.Ljudska prava2
6.Uvod u knjigovodstvo22
7.MATEMATIKA2
FAKULTATIVNA NASTAVA222
UKUPNO:33363437
STRUČNA PRAKSA404040

Upravni referent

Red. br.Nastavni predmetiTjedni br. Sati – razredi
I.II.III.IV.
1.Hrvatski jezik4444
2.Hrvatski poslovni jezik11
3.Strani jezik 1.3333
4.Strani jezik 2.2222
5.Povijest222
6.Zemljopis22
7.Tjelesna i zdravstvena kultura2222
8.“Čovijek21
9.Matematika222
10.Sociologija2
11.Vjeronauk / Etika1111
12.Uvod u državu i pravo3
13.Informatika2223
14.Poduzetništvo s menadžmentom2
15.Ustavni ustroj RH2
16.Poslovna psihologija2
17.Uredsko poslovanje i dopisivanje22
18.Radno pravo3
19.Upravni postupak24
20.Kompjutorska daktilografija422
21.Uvod u imovinsko pravo2
22.Uvod u obiteljsko pravo2
23.Gospodarstvo2
24.Knjigovodstvo2
25.Statistika2
UKUPNO30303030
2. IZBORNI PREDMETI
1.Latinski jezik22
2.Logika1
3.Filozofija2
4.Ljudska prava22
5.Javne financije2
6.Matematika2
FAKULTATIVNA NASTAVA222
UKUPNO:32343336
STRUČNA PRAKSA404040

Administrator

Red. br.OPĆEOBRAZOVNI I STRUČNO-TEORIJSKI DIO: nastavni predmetitjedni br. sati – razredi
I.II.UKUPNO
1.  Hrvatski jezik2.5/852.5/70155
1.  Računalstvo2/6868
1.  Tjelesna i zdravstvena kultura1.5/511.5/4293
1.  Vjeronauk/etika1/341/2862
1.  Strani jezik1/341/2828
1.  Poduzetništvo1/2828
1.  Matematika u struci2/681/2896
1.  Osnove ekonomije i prava3/1023/84186
1.  Komunikacija u poslovnoj organizaciji2/682/56124
1.  Izborni predmet
Kompjutorska daktilografija/ poduzetništvo na djelu
2/5656
UKUPNO15/51015/420930
PRAKTIČNI DIO
1.  Praktična nastava14/50414/5041008
UKUPNO TEORIJSKI DIO + PRAKTIČNA NASTAVA:29/101429/9241938

Godišnji fond sati za prvi razred planiran je na bazi 17 tjedana teoretske nastave i 18 tjedana praktične nastave, a za drugi razred na bazi 14 tjedana teoretske nastave i 18 tjedana praktične nastave.

Nastavi čitatiObrazovni programi u našoj školi