Produljenje roka za dostavu obrasca – Samoborček

 • Kategorija objave:Referada

Produljuje se rok za dostavu obrasca i markica za povrat sredstava za ožujak i travanj – Samoborček EU grupe. 
Navedeno dostaviti najkasnije do srijede, 14. travnja 2021, u učeničku referadu ili skenirano na mail: usz.referada@gmail.com .

​Obrazac se nalazi u prilogu.
Hvala svim učenicima koji su već dostavili potrebno.

Mihaela Mamić
Učenička referada

Nastavi čitati Produljenje roka za dostavu obrasca – Samoborček

Prijevoz učenika nakon nastave (maturanti)

 • Kategorija objave:Referada

Učenici četvrtih razreda koji ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnog prijevoza, a namjeravaju pisati i braniti završni rad te polagati ispite državne mature, moraju doći u učeničku referadu po novu potvrdu kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje tijekom tog razdoblja.

Nastavi čitati Prijevoz učenika nakon nastave (maturanti)

Povrat sredstava – SAMOBORČEK – ožujak i travanj

 • Kategorija objave:Referada

Molim sve učenice i učenike koji koriste prijevoz Samoborček EU grupe da najkasnije do petka 2. travnja 2021. godine u učeničku referadu dostave:

 1. popunjeni obrazac za povrat sredstava
 2. preslike svih markica za ožujak i travanj
 3. preslika pokazne karte (iskaznice)
 4. IBAN i OIB roditelja potpisnika (osim ako je isti roditelj potpisao u prošlom razdoblju)

Obrazac se nalazi u prilogu ili se može uzeti na ormariću ispred učeničke referade.

Mihaela Mamić
Učenička referada

Nastavi čitati Povrat sredstava – SAMOBORČEK – ožujak i travanj

Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Molim učenike završnih razreda da ispunjenu i potpisanu prijavnicu za izradbu i obranu završnog rada dostave u učeničku referadu najkasnije 1. travnja 2021. do 14:00 sati. Potpisane i skenirane prijavnice se mogu poslati putem maila: usz.referada@gmail.com .
Prijavnica se nalazi u prilogu i na ormariću ispred učeničke referade.

Nastavi čitati Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Povrat sredstava – SAMOBORČEK – siječanj i veljača

 • Kategorija objave:Referada

Molim sve učenice i učenike koji koriste prijevoz Samoborček EU grupe da najkasnije do petka 19. veljače 2021. godine u učeničku referadu dostave:

 1. ispunjeni obrazac za povrat sredstava
 2. preslike svih markica za siječanj i veljaču
 3. preslika pokazne karte (iskaznice)
 4. IBAN i OIB roditelja potpisnika (osim ako je isti roditelj potpisao u prošlom razdoblju)

Obrazac se nalazi u prilogu ili se može uzeti na ormariću ispred učeničke referade.

Mihaela Mamić
Učenička referada

Nastavi čitati Povrat sredstava – SAMOBORČEK – siječanj i veljača