Objave vezane uz državnu maturu

Konačna objava rezultata i preuzimanje potvrda o položenim ispitima državne mature jesenskog roka 2023. 

U ponedjeljak 18. rujna 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni konačni rezultati ispita državne mature drugog roka 2022./2023.

Potvrde o položenim ispitima državne mature možete preuzeti u učeničkoj referadi u srijedu 20. rujna 2023. od 12 do 15 sati, a ostale dane za vrijeme radnog vremena referade.

                                                                                                                                                                  Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiKonačna objava rezultata i preuzimanje potvrda o položenim ispitima državne mature jesenskog roka 2023. 

Privremeni rezultati ispita državne mature (jesenski rok)

U ponedjeljak 11. rujna 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature drugog (jesenskog) roka 2022./2023.

Prigovor na objavljene rezultate ispita možete podnijeti u pisanom obliku u prostorijama škole 12. rujna 2023. od 12:25 do 13:10 sati. Obrazac kojeg trebate popuniti i donijeti nalazi se u prilogu.

Napomena: prigovor se treba odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

                                                                                                              Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiPrivremeni rezultati ispita državne mature (jesenski rok)

Prijave ispita DM – jesenski rok

Prijave ispita državne mature za jesenski rok bit će moguće od 22. 7. 2023. od 12.00 sati do 31. 7. 2023. do 12.00 sati.

Ispiti drugog (jesenskog) roka državne mature prijavljuju se putem naslovnice mrežne stranice www.postanistudent.hr prijavom na svoju stranicu na isti način kao i u prvom (ljetnome) roku.

Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiPrijave ispita DM – jesenski rok

Konačna objava rezultata i podjela potvrda o položenim ispitima državne mature 2023.

U srijedu 19. srpnja 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni konačni rezultati ispita državne mature prvog roka 2022./2023.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održat će se u petak 21. 07. 2023. od 10:00 do 11:30.

Napomena: Nepreuzete potvrde moći će se preuzeti prema prethodnoj najavi u učeničkoj referadi.

                                                                                                          Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiKonačna objava rezultata i podjela potvrda o položenim ispitima državne mature 2023.

Državna matura – Objava rezultata i prigovor na objavljene rezultate ispita

U srijedu 12. srpnja 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature prvog (ljetnog) roka 2022./2023.

Prigovor na objavljene rezultate ispita možete podnijeti u pisanom obliku u prostorijama škole 13. i 14. srpnja 2023. od 9:00 do 11:00 sati.

Obrazac kojeg trebate popuniti i donijeti nalazi se u prilogu.

Napomena: Prigovor se treba odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

                                                                                                              Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiDržavna matura – Objava rezultata i prigovor na objavljene rezultate ispita

Upis Medicinskog fakulteta – upute

Dragi maturanti,

ukoliko se netko od vas planira prijaviti na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nije obavio pregled u školskoj ambulanti, molim da dođete u petak, 26.5. u 8 sati ili u 12.30 sati. 26.5. je zadnji dan za slanje potvrda za Medicinski fakultet u Zagrebu, stoga molim da dođu isključivo oni maturanti koji namjeravaju upisivati taj fakultet. Na pregled molim donijeti ispunjeni upitnik za pristupnike (nalazi se na službenim stranicama medicinskog fakulteta), cijepnu knjižicu te, ukoliko je isto primjenjivo, medicinsku dokumentaciju (nalaze) i rješenje o prilagodbi mature/primjerenom obliku školovanja.

Za fakultete kojima je rok predaje potvrda 2.6. i kasnije su otvoreni termini na Terminku za sljedeći tjedan.

Također, Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku je postavio pogrešan formular na službenoj stranici, u kojem se traži potvrda obiteljskog liječnika, ali ipak traže potvrdu školskog liječnika prilikom upisa. Ukoliko netko od već pregledanih maturanata bude trebao potvrdu za Osijek, može istu zatražiti mailom u bilo kojem trenutku prije datuma upisa na fakultet. Isto vrijedi za sve pregledane maturante koji su nakon izdavanja potvrde prijavili fakultet za koji nismo izdali potvrdu na pregledu.

Lijep pozdrav,

Matea Bračić, dr. med.
Služba za školsku i adolescentnu medicinu
Odjel za zaštitu zdravlja studenata

tel: 01/484-3049
email: matea.bracic@stampar.hr
Radno vrijeme: parni datumi ujutro, neparni datumi popodne

Laginjina cesta 16
HR-10000 Zagreb
www.stampar.hr

Nastavi čitatiUpis Medicinskog fakulteta – upute

Studij.hr

Dragi maturanti,

pozivamo vas da posjetite stranicu https://www.studij.hr/ .

Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.

Također, objavljeni su i statistički podatci za sva visoka učilišta kojima se stječe uvid u broj prijavljenih i broj ostvarenih prava na upis za prethodne akademske godine.

Nastavi čitatiStudij.hr

Rezultati ispita državne mature (jesenski rok)

U ponedjeljak 19. rujna 2022. bit će objavljeni konačni rezultati ispita državne mature jesenskoga roka 2021./2022.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održat će se 20. 09. 2022. od 12:00 do 13:00.

Napomena: Nepreuzete potvrde moći će se preuzeti prema prethodnoj najavi u učeničkoj referadi.

                                                                                                          Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiRezultati ispita državne mature (jesenski rok)

Prigovor na objavljene rezultate ispita državne mature

U ponedjeljak 12. rujna 2022. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature jesenskoga roka 2021./2022.

Prigovor na objavljene rezultate ispita možete podnijeti u pisanom obliku u prostorijama škole 13. rujna 2022. od 9:00 do 11:00 sati. Obrazac kojeg trebate popuniti i donijeti nalazi se u prilogu.

Napomena: prigovor se treba odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

                                                                                                              Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiPrigovor na objavljene rezultate ispita državne mature