Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora – 12.2.2024.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice 21.12.2023. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Bilješka s telefonske sjednice 29.12.2023. je jednoglasno verificirana.

Ad 3) Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se izmijeni Godišnji plan i program rada Upravne škole Zagreb na način da se 29. veljače proglasi nenastavnim danom za prve, druge i treće razrede.

Ad 4) Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište.