Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora 11.3.2024.

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 30 KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 11. ožujka 2024.

Bilješka s telefonske sjednice Školskog odbora Upravne škole Zagreb

Sukladno članku 42. Statuta Upravne škole Zagreb, iz razloga hitnosti, održana je sjednica Školskog odbora Upravne škole Zagreb dana 11. ožujka 2024. godine, u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dnevni red:

1.  Prethodna suglasnost za promjenu ugovora o radu temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24)

Ad. 1) Predsjednik Školskog odbora Upravne škole Zagreb obavijestio je članove elektroničkim putem da se od Školskog odbora traži prethodna suglasnost za promjenu ugovora o radu temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24).

Zamjenica predsjednika Školskog odbora Vlatka Petričević kontaktirala je sljedeće članove/ice:  Jasminu Kljunić, Arnija Barišića, Anju Mihajlović, Ivicu Marinića i Ivanu Cvijović Javorina.

Svi članovi bili su suglasni s davanjem prethodne suglasnosti.

Zaključak: Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za promjenu ugovora o radu temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24)

Zamjenica predsjednika Školskog odbora                              Predsjednik Školskog odbora

________________________________                    ____________________________

Vlatka Petričević, prof.                                                           Dean Sarapa, mag.iur.