Kalendar polaganja državne mature

Dragi maturanti,

u privitku se nalazi kalendar polaganja državne mature, ljetni i jesenski rok.