Tipping culture

Znate li što je „tipping culture“, odnosno kultura ostavljanja napojnica? Odgovor na to i druga pitanja, kao i zanimljive podatke u vezi s ostavljanjem napojnica u svijetu saznajte na posterima koje možete pronaći na hodnicima škole.

Na nastavi u sklopu Engleskog jezika u digitalnom i multikulturalnom okruženju odlučili smo obraditi temu ostavljanja napojnica u svakodnevnom životu.

Na hodniku škole pronađite postere s QR kodovima koje možete skenirati kako biste pristupili našim anketama o napojnicama. Pomoću ankete nam pomažete prikupiti informacije o vašem davanju napojnica kako bismo mogli analizirati dobivene podatke. Nakon nekog vremena rezultati ove ankete će biti prikazani u ovoj objavi!

Postere koje su izradili naši učenici pogledajte u nastavku!

Marta Horvat, Sara Merlin, Lana Milojević