Zaključci s 26. sjednice Školskog odbora – 19.10.2023.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice 28.9.2023. je jednoglasno verificiran.

Ad 2) Zaključak: Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po raspisanim natječajima za sve predložene kandidate.

Ad 3) Zaključak: Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu i školskog tima za samovrednovanje Upravne škole Zagreb je jednoglasno usvojen od strane Školskog odbora.

Ad 4) Zaključak: Poslovnik o radu Školskog prosudbenog odbora i Povjerenstva za obranu završnog rada je jednoglasno usvojen od strane Školskog odbora.

Ad 5) Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio odluku o izmjeni Školskog kurikuluma za školsku godinu 2023./2024.

Ad 6) Zaključak: Članovi Školskog odbora upoznati su sa zapisnikom o nadzoru prosvjetne inspekcije i rješenjem prosvjetne inspekcije od 11. listopada 2023.