Zaključci s 25. sjednice Školskog odbora – 28.9.2023.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Zaključak: Zapisnik prethodne sjednice, koja je održana 18. rujna 2023., jednoglasno je verificiran.

Ad 2) Zaključak: Školski odbor jednoglasno je verificirao novog člana iz reda Vijeća roditelja, Ivicu Marinića.

Ad 3) Zaključak: Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa škole za školsku godinu 2022./2023. jednoglasno je verificirano od strane Školskog odbora.

Ad 4) Zaključak: Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024. jednoglasno je verificiran od strane Školskog odbora.

Ad 5) Zaključak: Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. jednoglasno je verificiran od strane Školskog odbora.

Ad 6) Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Odluku o raspodjeli rezultata s 31.12.2022.

Ad 7) Zaključak: Školski odbor je obaviješten o nalazu prosvjetne inspekcije obavljenom 26. rujna 2023. u Upravnoj školi Zagreb.