Zaključci s 24. sjednice Školskog odbora – 18.9.2023.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Zapisnik prethodne sjednice, koja je održana 14. rujna 2023., jednoglasno je verificiran.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatima; za nastavnika/icu Hrvatskog jezika je to Ana Alviž na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnika/icu ekonomskih predmeta (Praktična nastava) Lucija Ježovita na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme, za nastavnika/icu ekonomskih predmeta (Uvod u knjigovodstvo, Knjigovodstvo i Poduzetnišvo na djelu) Irena Jenjić na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme i za nastavnika/icu pravne grupe predmeta Lidija Kolaković Obradović na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je promijenio odluku o izboru osiguravajuće kuće za osiguranje učenika jer poslovni prijedlog prvoizabrane osiguravajuće kuće Euroherc osiguranja nije u skladu s financijskim propisima Škole. Nova izabrana osiguravajuća kuća za osiguranje učenika je Adriatic osiguranje jer je njihova ponuda bila druga najpovoljnija.