Zaključci s 23. sjednice Školskog odbora – 14.9.2023.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnike sa sjednica održanih 9.2.2023. i 7.9.2023. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke s telefonskih sjednica koje su održane 10.3.2023., 29.3.2023., 20.4.2023., 12.5.2023., 29.5.2023., 12.6.2023., 26.6.2023., 28.7.2023., 4.9.2023. i 11.9.2023.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je odlučio da će se za osiguranje učenika odabrati Euroherc osiguranje jer je njihova ponuda najpovoljnija.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju za radno mjesto stručnog komunikacijskog posrednika (na određeno do kraja nastavne godine 2023./2024., nepuno radno vrijeme – 32 sata tjedno) s Ivom Jakšić.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost na Odluku Povjerenstva o izboru ponude Cammeo franšize d.o.o. kao najpovoljnije u postupku jednostavne nabave za prijevoz učenice s teškoćama ovlaštenim prijevoznikom.