Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora – 2.3.2023.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 9. veljače 2023. godine. 

 Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke s telefonskih sjednica održanih dana 17. veljače 2023. godine i 24. veljače 2023. godine.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o radu školske knjižnice.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Ružicom Andačić na radnom mjestu Spremač/ica (na neodređeno puno radno vrijeme, uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca).

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom se odbija žalba prof. Ž.B. kao neosnovana zbog toga što je iz izvješća povjerenstva koje je pratilo probni rad pomoćnice u nastavi Ž.B. jasno vidljivo da pomoćnica nije na zadovoljavajući način obavljala poslove pomoćnice u nastavi unatoč višestrukim opomenama i konzultacijama te time nije zadovoljila uvjete probnog rada.