Plan provedbe obrane završnog rada 2023. / 2024.

  • Kategorija objave:Završni rad

Dragi maturanti,

u nastavku se nalazi plan provedbe obrane završnog rada.