Konačna objava rezultata i preuzimanje potvrda o položenim ispitima državne mature jesenskog roka 2023. 

U ponedjeljak 18. rujna 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni konačni rezultati ispita državne mature drugog roka 2022./2023.

Potvrde o položenim ispitima državne mature možete preuzeti u učeničkoj referadi u srijedu 20. rujna 2023. od 12 do 15 sati, a ostale dane za vrijeme radnog vremena referade.

                                                                                                                                                                  Tanja Ivančić, IK