Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future

Nastavnica kompjutorske daktilografije Celestina Škeljo i nastavnica hrvatskoga jezika i književnosti Suzana Ven Rakić od 4. do 9. rujna 2023.

pohađale su tečaj Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future u Amsterdamu.
Važnost poučavanja ove teme mladima neizmjerna je i neophodna. Potrebno je učiniti škole i obrazovne ustanove ekološki prihvatljivijim, pokazati kako uključiti učenike u temu održivosti i okoliša te promicati svijest o praktičnim koracima koji se mogu poduzeti.
Sudionice tečaja pripremale su se za suočavanje s obrazovnim izazovima koje nameće uništavanje okoliša i ekološka održivost te svakodnevno komunicirale s kolegama iz drugih europskih država o temama zaštite okoliša.