Državna matura – Objava rezultata i prigovor na objavljene rezultate ispita

U srijedu 12. srpnja 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature prvog (ljetnog) roka 2022./2023.

Prigovor na objavljene rezultate ispita možete podnijeti u pisanom obliku u prostorijama škole 13. i 14. srpnja 2023. od 9:00 do 11:00 sati.

Obrazac kojeg trebate popuniti i donijeti nalazi se u prilogu.

Napomena: Prigovor se treba odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

                                                                                                              Tanja Ivančić, IK