Upis Medicinskog fakulteta – upute

Dragi maturanti,

ukoliko se netko od vas planira prijaviti na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nije obavio pregled u školskoj ambulanti, molim da dođete u petak, 26.5. u 8 sati ili u 12.30 sati. 26.5. je zadnji dan za slanje potvrda za Medicinski fakultet u Zagrebu, stoga molim da dođu isključivo oni maturanti koji namjeravaju upisivati taj fakultet. Na pregled molim donijeti ispunjeni upitnik za pristupnike (nalazi se na službenim stranicama medicinskog fakulteta), cijepnu knjižicu te, ukoliko je isto primjenjivo, medicinsku dokumentaciju (nalaze) i rješenje o prilagodbi mature/primjerenom obliku školovanja.

Za fakultete kojima je rok predaje potvrda 2.6. i kasnije su otvoreni termini na Terminku za sljedeći tjedan.

Također, Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku je postavio pogrešan formular na službenoj stranici, u kojem se traži potvrda obiteljskog liječnika, ali ipak traže potvrdu školskog liječnika prilikom upisa. Ukoliko netko od već pregledanih maturanata bude trebao potvrdu za Osijek, može istu zatražiti mailom u bilo kojem trenutku prije datuma upisa na fakultet. Isto vrijedi za sve pregledane maturante koji su nakon izdavanja potvrde prijavili fakultet za koji nismo izdali potvrdu na pregledu.

Lijep pozdrav,

Matea Bračić, dr. med.
Služba za školsku i adolescentnu medicinu
Odjel za zaštitu zdravlja studenata

tel: 01/484-3049
email: matea.bracic@stampar.hr
Radno vrijeme: parni datumi ujutro, neparni datumi popodne

Laginjina cesta 16
HR-10000 Zagreb
www.stampar.hr