Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora održane dana 9.2.2023.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 22. prosinca 2022. godine. 

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke s telefonskih sjednica održanih dana 9. siječnja 2023. godine (Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Sunčicu Terzić na radnom mjestu nastavnice Biologije s ekologijom i Čovjek, zdravlje i okoliš, na neodređeno, nepuno radno vrijeme.) i 18. siječnja 2023. godine (Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Upravne škole Zagreb).

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjene i dopune Školskog kurikuluma Upravne škole Zagreb te uvrstio tri nova projekta: Dan ekološke osviještenosti koji će se održati 21. travnja 2023., Sajam razmjene „Sharing is Caring“ koji će se održati 22. travnja 2023. te projekt Škola u Europi, Europa u školi koji će se održati 9. svibnja 2023. godine.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole Upravne škole Zagreb.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o zaštiti od požara.

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o zaštiti na radu.

Ad 8) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Katarinom Bradanović na radnom mjestu Nastavnik/ca Engleskog jezika (rad na određeno zbog zamjene privremeno nenazočnog zaposlenika, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca).

Ad 9) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Upravne škole Zagreb sukladno uputi Grada Zagreba.