Zaključci s 19. sjednice Školskog odbora održane dana 22.12.2022.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 1. prosinca 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2023. godinu.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je izabrao ponudu Kliničke bolnice „Sveti Duh“ kao najpovoljniju za organizaciju sistematskih pregleda za zaposlenike Upravne škole Zagreb.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu etičkog povjerenstva.