Celebrating the International Day of education together!

Početkom listopada 2022. godine naša škola pokrenula je međunarodni eTwinning projekt pod nazivom Celebrating the International Day of education together! Voditeljice ovog projekta su strukovne nastavnice Sanja Cetinjanin Thes, Celestina Škeljo i Andrea Wawrzynek, a osim učenika naše škole, projektu su se priključili i brojni zainteresirani kolege nastavnici i učenici iz inozemstva pa u projektu sudjeluje ukupno 12 nastavnika i 47 učenika iz strukovnih škola iz Hrvatske, Turske, Grčke i Italije.

Projekt je osmišljen s namjerom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja (24. siječnja) kroz implementiranje međupredmetnih tema iz područja Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Učiti kako učiti. Neki od ciljeva projekta su promovirati ciljeve globalnog održivog razvoja s posebnim naglaskom na globalni cilj 4 – Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, širiti svijest o važnosti učenja i obrazovanja te o mogućnostima koje nudi strukovno obrazovanje, poboljšati medijsku i jezičnu pismenost te korištenje IKT među učenicima, poticati učenike na suradničko učenje, timski rad i sudjelovanje u projektima te za umrežavanje kontakata s inozemnim školama i kolegama.

Predviđeno trajanje projekta je do svibnja 2023. godine, a po završetku projekta predviđen je i osvrt na sve radne aktivnosti i rezultate projekta kroz objave na mrežnim stranicama projekta te na mrežnoj stranici i društvenim mrežama škole.