OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Upravna škola Zagreb
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30
Klasa: 112-01/23-01/01
Urbroj: 251-283-02-23-2
Zagreb, 24.01.2023.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Upravna škola Zagreb sa danom 24.01.2023. poništava natječaj za radno mjesto nastavnik/ca
pravnih predmeta objavljen dana 13.01.2023. u biltenu broj 9 pod brojem 2258308 Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje i na web stranici škole.

Ravnateljica

Suzana Hitrec, prof.