Zaključci s 18. sjednice Školskog odbora održane dana 1.12.2022.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 9. studenog 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješku s telefonske sjednice održane dana 11. studenog 2022. godine. Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost na prijedlog Povjerenstva za jednostavnu nabavu informatičke opreme o izboru ponude tvrtke Chipoteka kao najpovoljnije.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Upravne škole Zagreb. Članak 88. Statuta Upravne škole Zagreb mijenja se prema naputku Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, čl. 42. Statuta nadopunjuje se odredbom da se sjednica Školskog odbora zbog hitnosti i posebno opravdanih razloga može održati i online putem te hibridno, a čl. 23., 25., 77., 100., 133., 147. i 164. Statuta mijenja ju se na način da se nazivi pravnih akata koje donosi Školski odbor usklade s važećim nazivima tih pravnih akata koji su trenutno na snazi.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se u Školski kurikulum Upravne škole Zagreb uvrsti Božićni sajam kao novi školski projekt.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, uz uvjet probnog roka od 2 mjeseca na radnom mjestu pomoćnika u nastavi s kandidatkinjom Željkom Babić. Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno, uz uvjet probnog roka od 2 mjeseca na radnom mjestu pomoćnika u nastavi s kandidatkinjom Ivanom Pancirov.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2023. godinu. i projekciju Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu.

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je usvojio Plan nabave za 2023. godinu.