Program prve pomoći

11 učenika drugih i trećih razreda pohađalo je napredni tečaj prve pomoći u Novom Vinodolskom od 21. do 23.11.2022. u pratnji edukacijske rehabilitatorice Nevene Sršen Bubnjar u trajanju od 20 sati. Tečaj se održao u organizaciji Hrvatskog crvenog križa. Temeljni dio obuke u trajanju od 10 sati održao se u Školi. Učenici su na naprednom tečaju usvojili ciljeve i pravila prve pomoći, postupak s osobom bez svijesti te načine zbrinjavanja rana i ozljeda. Na kraju su dobili uvid u simuliranu situaciju nesreće gdje je voditeljica detaljno opisala elemente koje sadrži natjecanje u prvoj pomoći. Učenici su pozitivno reagirali na tečaj, posebno na praktični dio u kojem su zbrinjavali rane koristeći se sadržajem kutije prve pomoći.