Zaključci s 16. sjednice Školskog odbora održane dana 4.10.2022.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Zaključci s 16. sjednice Školskog odbora održane dana 4.10.2022.

Ad1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 8. rujna 2022. godine. 

Ad2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za školsku godinu 2021./2022.

Ad3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. te će on u narednim danima biti objavljen na mrežnim stranicama Upravne škole Zagreb.

Ad4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. te će on u narednim danima biti objavljen na mrežnim stranicama Upravne škole Zagreb. 

Ad5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o neizboru za radno mjesto nastavnik/ca Zemljopisa, te će se natječaj za to radno mjesto ponovno objaviti.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana) na radnom mjestu Spremač/ica školske ustanove s Ružicom Andačić.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do 31.08.2023. radi povećanog opsega posla, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu nastavnik/ca Talijanskog jezika s Petrom Galović.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do kraja nastavne godine 2022./2023., nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Pomoćnik/ca u nastavi s Igorom Zovkom.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do kraja nastavne godine 2022./2023., nepuno radno vrijeme – 29 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Pomoćnik/ca u nastavi s Ivanom Pancirov.