POPIS UČENIKA I ODABRANIH TEMA ZA ZAVRŠNI RAD U ZANIMANJU UPRAVNI REFERENT

  • Kategorija objave:Završni rad

POPIS UČENIKA I ODABRANIH TEMA ZA ZAVRŠNI RAD U ZANIMANJU UPRAVNI REFERENT

Školska godina 2022./23.

Stručno područje: Upravni postupak i Uredsko poslovanje i dopisivanje

Mentorica Lidija Kolaković Obradović, dipl. iur.

Red. br.RazredUčenik/caTema
1.4. cG. L.Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole
2.4. cH. N.Prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole
3,4. cV. A.Rješenje o postavljanju skrbnika maloljetnoj osobi bez roditelja
4.4. cŽ. M.Rješenje o postavljanju skrbnika osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti
5.4. dK. A.Prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole
6.4. dP. A.Rješenje o postavljanju skrbnika maloljetnoj osobi bez roditelja
7.4. dP. P.Rješenje o postavljanju skrbnika osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti
8.4. dŠ. J.Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole
9.4. eK. B.Rješenje o postavljanju skrbnika osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti
10.4. eL. Č.Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole
11.4. eL. K.Rješenje o postavljanju skrbnika maloljetnoj osobi bez roditelja
12.4. eF. P.Prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole

Mentor Dean Sarapa, mag. iur.

Red. br.RazredUčenik/caTema
1.4. cB. S.Rješenje o postavljanju posebnog skrbnika/skrbnika za poseban slučaj
2.4. cK. S.Rješenje o priznavanju prava za pomoć u kući
3,4. cL. B. V.Rješenje o priznavanju prava na pomoć djeci u mliječnoj hrani
4.4. cP. P.Rješenje o smještaju djece u ustanovu
5.4. cT. K.Rješenje o pravu na ortopedsko pomagalo
6.4. cT. P.Rješenje o upisu, brisanju i promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe
7.4. cL. V.Rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe
8.4. dC. D.Rješenje o razrezu poreza na kupoprodaju
9.4. dG. I.Rješenje o postavljanju posebnog skrbnika/skrbnika za poseban slučaj
10.4. dI. E.Rješenje o obiteljskoj mirovini
11.4. dM. M.Rješenje o naknadi za troškove stanovanja
12.4. dS. T.Rješenje o priznavanju prava za pomoć u kući
13.4. dŠ. K.Rješenje o smještaju djece u ustanovu
14.4. eI. B.Rješenje o priznavanju prava na jednokratnu pomoć
15.4. eE. J.Rješenje o smještaju nezbrinutog djeteta u obitelj udomitelja
16.4. eD. K.Rješenje o priznavanju prava na pomoć za uzdržavanje
17.4. eG. M.Rješenje o pravu na doplatak za tuđu pomoć i njegu
18.4. eH. S.Rješenje o postavljanju posebnog skrbnika
19.4. eK. S.Primjereni programi osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju
20.4. eI. V.Rješenje o smještaju djece u ustanovu

Mentorica Ondina Mesar, dipl. iur.

Red. br.RazredUčenik/caTema
1.4. cG. T.Rješenje o smještaju nezbrinutog djeteta u obitelj udomitelja
2.4. cJ. L. M.Rješenje o ispitivanju buke i onečišćenja tla ili vode
3,4. cL. I.Rješenje o starosnoj mirovini
4.4. cO. P.Rješenje o obiteljskoj mirovini
5.4. cS. N.Rješenje o priznavanju prava na pomoć za uzdržavanje
6.4. cŠ. B.Rješenje u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida domovinskog rata i članova njihovih obitelji
7.4. cŠ. M.Primjereni programi osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju
8.4. cV. P.Rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u jednostavnijim predmetima promjena na zemljištu i nekretninama
9.4. dB. A.Rješenje o izvlaštenju
10.4. dK. M.Rješenje o pravu na doplatak za tuđu pomoć i njegu
11.4. dK. I.Rješenje o starosnoj mirovini
12.4. dM. N.Rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u jednostavnijim predmetima promjene na zemljištu i nekretninama
13.4. dM. E.Rješenje o primjerenim  programima osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju
14.4. dM. D.Rješenje o razrezu poreza na nasljedstvo i darove
15.4. dP. I.Rješenje o smještaju nezbrinutog djeteta u obitelj udomitelja
16.4. dP. I.Rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe            
17.4. dR. N. I.Rješenje o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć
18.4. dS. A.Rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji
19.4. eE. B.Rješenje o razrezu poreza po godišnjoj poreznoj prijavi građana
20.4. eL. B.Rješenje o izvlaštenju
21.4. eK. B.Rješenje o naknadi za oduzetu imovinu
22.4. eT. C.Rješenje o smještaju djece u ustanovu
23.4. eM. C.Rješenje o priznavanju prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine
24.4. eM. K.Rješenje o obiteljskoj mirovini
25.4. eM. K.Rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina
26.4. eS. K.Rješenje o razrezu poreza na cestovna motorna vozila/plovila/kuće za odmor
27.4. eP. S.Rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe
28.4. eN. S. F.Rješenje o razrezu poreza na dohodak