POPIS UČENIKA I ODABRANIH TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA U ZANIMANJU POSLOVNI TAJNIK

POPIS UČENIKA I ODABRANIH TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA
U ZANIMANJU POSLOVNI TAJNIK
školska godina 2022./2023.

Stručno područje: Tajničko poslovanje

Red. br.RAZREDUČENIK/ICATEMA
1.4. aK. B.Pripreme za intervju
2.4. aN. B.Odnosi s javnošću
3.4. aM. B.Protokoli i posjeti u županijama, gradovima i općinama
4.4. aL. D.Priprema i organizacija sastanaka
5.4. aL. H.Poslovni bonton
6.4.  aI. C. K.Vještine komunikacije
7.4. aD. K.Organizacija službenog putovanja
8.4. aF. M.Poslovna etika, odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje
9.4. aP. M.Odnosi s medijima
10.4. aL. P.Planiranje i organizacija rada tajnika/tajnice
11.4. aA. R.Uredsko poslovanje sudova
12.4. aL. R.Planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima
13.4. aI. Š.Radno okruženje tajnika/tajnice
14.4. aD. Ž.Interna komunikacija
15.4. bM. B.Interna komunikacija
16.4. bB. H.Krizno komuniciranje
17.4. bD. R.Uredsko poslovanje u javnoj upravi
18.4. bL. T.Blagajničko poslovanje
19.4. bK. T.Konferencija za novinare

Mentorica: Martina Mišić, dipl. oec.