POPIS TEMA ZAVRŠNIH RADOVA – mentorica Andrea Peleh

 • Kategorija objave:Završni rad

 1. Radno okruženje i komunikacija tajnice u instituciji xy – A.L.
 2. Društvena okupljanja i komunikacijske situacije – P. B.
 3. Odnosi s javnošću i medijima – M. M.
 4. Poslovna tajnica budućnosti – L. H.
 5. Suvremeni komunikacijski problemi u organizaciji – M. Š.
 6. Odnosi s javnošću i izgradnja imidž – A. B.
 7. Važnost medijacije u komunikacijskom procesu – M. S.
 8. Ulaganje u uvjete rada i usavršavanje zaposlenika – M. G.
 9. Tjedni poslovi poslovne tajnice u organizaciji xy – N. I.
 10. Organizacija službenog putovanja – V. L.
 11.  Poslovni bonton u poslovnim organizacijama i državnoj upravi – K. M.

IZRADILA: Andrea Peleh