Upute za izradu, oblikovanje i obranu završnog rada

Dragi maturanti,

u privitku se nalazi priručnik za izradu, oblikovanje i obranu završnog rada.