PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA U ZANIMANJU UPRAVNI REFERENT ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

 • Kategorija objave:Završni rad

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB


Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA U ZANIMANJU UPRAVNI REFERENT školska godina 2022./2023.

Stručno područje: Upravni postupak te Uredsko poslovanje i dopisivanje

Mentori: Dean Sarapa, Lidija Kolaković Obradović i Ondina Mesar

 1. GRADSKI UREDI GRADA ZAGREBA

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

 • rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • rješenje o upisu/brisanju udruge u registar

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

 • prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole
 • odgoda upisa u prvi razred osnovne škole
 • primjereni programi osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju
 • rješenje o upisu, brisanju i promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo i osobe s invaliditetom

 • rješenje o priznavanju prava na pomoć u kući
 • rješenje o priznavanju prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine
 • naknadu za troškove stanovanja
 • rješenje o priznavanju prava na novčanu pomoć umirovljenicima
 • rješenje o priznavanju prava na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima
 • rješenje o priznavanju prava na pomoć djeci u mliječnoj hrani
 • rješenje o priznavanju prava na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe
 • rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji
 • rješenje o ispitivanjima hrane i predmeta opće upotrebe
 • rješenje o ispitivanjima buke i onečišćenja tla ili vode

Gradski ured za imovinsko -pravne poslove i imovinu Grada

 • rješenje o izvlaštenju
 • rješenje o naknadi za oduzetu imovinu

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

 • rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u jednostavnijim predmetima promjene na zemljištu i nekretninama,
 • rješenje o podacima u katastarskom operatu
 • POREZNA UPRAVA
 • rješenje o razrezu poreza na kupoprodaju
 • rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina
 • rješenje o razrezu poreza na dohodak
 • rješenje o razrezu poreza na dodanu vrijednost
 • rješenje o razrezu poreza na nasljedstvo i darove
 • rješenje o razrezu poreza po godišnjoj poreznoj prijavi građana
 • rješenje o razrezu poreza na cestovna motorna vozila/plovila/kuće za odmor
 • rješenje o porezu na tvrtku fizička/pravna osoba
 • rješenje o razrezu poreza na javne površine
 • ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE
 • rješenje o starosnoj mirovini
 • rješenje o obiteljskoj mirovini
 • rješenje o invalidskoj mirovini
 • rješenje o zahtjevu za profesionalnu invalidsku mirovinu
 • rješenje o pravu na ortopedsko pomagalo
 • SOCIJALNA SKRB
 • rješenje o postavljanju posebnog skrbnika/skrbnika za poseban slučaj
 • rješenje o postavljanju skrbnika maloljetnoj osobi bez roditelja
 • rješenje o postavljanju skrbnika osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti
 • rješenje o smještaju djece u ustanovu
 • rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe
 • rješenje o smještaju nezbrinutog djeteta u obitelj udomitelja
 • rješenje o priznavanju prava na pomoć za uzdržavanje
 • rješenje o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć
 • rješenje o pravu na imovinsko-pravnu zaštitu
 • rješenje o pravu na doplatak za tuđu pomoć i njegu

Javnopravna tijela pogodna za obavljanje prakse

Gradski uredi Grada Zagreba

Lokalna i područna samouprava

Županijski uredi

Ministarstva – rada i socijalne skrbi, uprave, zdravstva

Državne upravne organizacije (zavodi, ravnateljstva, uprave)

Porezne uprave (Ministarstvo financija)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Centri za socijalnu skrb